SET Social Impact Fair 2018

20-24 มิ.. 61 ตลาดนัดเพื่อสังคม: ผ้าเปลี่ยนโลก พบสินค้า Handmade มากมายที่ทำมาจากผ้าต่างๆ ผ้าทอมือ ผ้าย้อมสีจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ด้วยดีไซน์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม กว่า 5,000 รายการจาก 16 ธุรกิจ เพื่อสังคมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม ด้วยการสร้างอาชีพ เสริมรายได้กับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ใน 19 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค

     พบกับแบรนด์ ภูคราม โฟล์คชาร์ม แม่ฑีตา Natural DYE by Kru Aek, Yano, Indy Eko รวยบุญ 4 For Oldy, Kiree, Larinn, GoWentGone, Fabric Art, Heartist วานิตา และ Volkskraft Thailand

ลาน Center zone ชั้น G ศูนย์การค้า MBK Center