MBK CENTER “THAI TASTE MINGLE” ของกินริมน้ำ

เทศกาลอาหารริมน้ำ ความอร่อย คาวหวาน มากกว่า 200 ร้านค้า อาทิไอยราฟรุ๊ตจินดาแกงไตปลา, พยุงหอยทอดถั่วทอด บางนาราเปี๊ยกอาหารป่าข้าวเปิ๊บ ศรีสัชนาลัยขาหมูเยอรมันเชฟเดย์ดาวขนมเบื้องไทยทะเลเผาปลาหมึกย่างอร่อยเด็ดเยาวราชวิชิตฟาร์มเป็ดพะโล้ข้าวแช่แม่เล็ก สกิดใจเย็นตาโฟยกล้อและอื่นๆ, พร้อมชม THAI SHOW และกิจกรรมอีกมากมาย
วันที่ 8-17 กันยายน 2560
G Floor MBK AVENUE