MBK Center Loy Krathong Festival 2017

MBK Center Loy Krathong Festival 2017
เดินตลาดสไบ สบาย ตลาดสุดชิคสไตล์ไทยร่วมสมัย ถ่ายรูปโคมลอย
เพื่อรำลึกบรรยากาศวันลอยกระทง ร่วมบูชาพญานาคและพระแม่คงคา
และรับเทียนบัว ในวันที่ 3 พ.ย. 2560 (จำนวนจำกัด)

วันที่ : 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560
Location : ชั้น G MBK Avenue