MBK CENTER CAMERA FEST 2017

ภาพสวย อุปกรณ์ดี โปรโมชั่นแรง รับส่วนลดสูงสุด 80%* งานนี้ต้องมา

ช้อป 1,000 บาท รับคืน 500 บาท**
ใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป
รับทันที ! Cash Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ
(ใช้แทนเงินสดกับร้านค้าโซน Camera Master)

วันที่ 11-17 กันยายน นี้ at G FL. Phayathai Hall
พบกับกิจกรรมภายในงานและโปรโมชั่นมากมาย

*สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ **สามารถรวมใบเสร็จซื้อสินค้าและบริการอย่างย่อหรือใบกำกับภาษีอย่างเต็ม ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ / ท่าน / วัน ครบ 1,000 บาท ขึ้นไปได้ภายในวันเดียวกัน : คูปองแทนเงินสด (Cash Voucher) สำหรับใช้กับร้านค้าโซน Camera Master (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ) : จำกัดจำนวน 400 รางวัลตลอดรายการ : บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้น การสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า, ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อหรือเติมบัตรแทนเงินสดหรือบัตรโทรศัพท์, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange), การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว, ร้านค้าที่เป็นบิลเงินสด : แลกรับคูปองแทนเงินสด (Cash Voucher) ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2560 หรือจนกว่าจะครบ 400 รางวัล ได้ที่จุดแลกของสมนาคุณ บริเวณประตูทางเชื่อม Sky Walk ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.เท่านั้น : ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า : พนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ไม่สามารถนำใบเสร็จจากร้านของท่านเองมาร่วมรายการได้ : จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน