ตลาดอโยธยา ตลาดนัดชุมชนวีถีไทย

วันที่ 19 มี.ค. – 4 เม.ย. 61พบกับตลาดอโยธยา ตลาดนัดชุมชนวีถีไทยในบรรยากาศย้อนยุคที่คุณเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของกินอร่อย และช้อปปิ้งมากกว่า 80 ร้านพร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ณ ชั้น G ลานกิจกรรม MBK Avenue

#ตลาดอโยธยา